Dekalracja dostępności

Wstęp

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: garazowka.ursynow.warszawa.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak skalowania oraz zmiany kolorystyki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyforowej

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskow-skargowa

Brak

Dostępnośc architektoniczna

Brak

Aplikacje mobilne

Brak

Informacje dodatkowe

Brak